Artikeln publicerades 20 januari 2020

Särskild prövning för våren 2020!

Nu kan du anmäla dig till prövning för vårterminen 2020

Elever inom kommunal vuxenutbildning har, med vissa begränsningar, möjlighet att genomgå prövning. Skolan måste vid tidpunkten för prövningen ge undervisning i det ämne eller i den kurs som en elev eller någon annan vill genomgå prövning i.

Så fungerar en prövning Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehålla:

informationsmöten

skriftliga och muntliga prov

inlämningsuppgifter

experiment

praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen eller ämnet. Prövningen ska vara utformad så att du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A. Det är skolan som utformar prövningen i detalj.

Avgift för prövning Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor för en prövning. Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut.

(text tagen från: https://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provninglänk till annan webbplats )

Höstterminen 2020 Anmäl härlänk till annan webbplats senast 6/3-20 (via hemsidan)

Obligatoriskt informationsmöte: 16/3-20, klockan 13.00-13.45

Betalning ska ske senast: 20/3-20 till administratören (endast kontanter, får då kontaktuppgifter till resp lärare)

Information från lärare om prövningen: senast 25/3-20

Prövningar genomförs: 20/4-22/5-20 (vecka 17-21) enligt lärarens instruktioner

Giltig fotolegitimation måste kunna visas.

Nästa prövningstillfälle kommer att vara höstterminen 2020