Tolv kortare byaslingor

Johannishus

Runt om i kommunen hittar du inte mindre än 12 byaslingor, ge dig ut och utforska dem och lär dig mer om kultur och historia i vår vackra bygd.

Lilla Hejanrundan i Backaryd.

Informationstavla med karta finns på vid Reginalokalens parkering.

Längd: 2,5 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra, cykla, vissa delar funkar även bra till häst.
Tillgänglighet: Till stor del tillgänglighets- anpassad.
Parkering: Reginalokalen.
Grillplatser: Årsjön.
Vindskydd: Årsjön.

Karta Lilla Hejanrundan Pdf, 385.3 kB.

Paradisslingan i Belganet

Informationstavla med karta finns vid Bygdegården, -Bräknegården.

Längd: 3,2 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och cykla. Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassad. Parkering: Danshallen och Bräknegården.

Karta Paradisslingan Pdf, 399.7 kB.

Bräkne-Hoby Byaslinga

Informationstavla med karta finns vid Svenmanskaparken, -Kulturhuset.

Längd: 3,7 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och cykla.
Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassad.
Parkering: Tågstationen, aktivitetsparken, Svenmanska parken, Hoby Ekbacke och Snittingefallet.
Grillplatser: Snittingefallet och aktivitetsparken.

Karta Bräkne-Hoby Byaslinga Pdf, 362.7 kB.

Togölen i Eringsboda

Informationstavla med karta finns vid Färgaregården.

Längd: 850 m
Hur kan du ta dig runt: Vandra.
Tillgänglighet: Gångvägen är upplyst samt tillgänglighetsanpassad. Möjlighet till fiske finns, men kräver fiskekort. Detta kan köpas via appen ifiske eller hemsidan ifiske.se.
Parkering: Färgaregården och vid gamla affären.
Grillplatser: 2 st längs slingan, en i norra delen och en i södra delen.

Karta Togölen Pdf, 286.5 kB.

Kärleksstigen i Hallabro

Informationstavla med karta finns vid parkeringen på Vannslättens bygdegård.

Längd: 1,2 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra.

Tillgänglighet: Stigen är upplyst och tillgänglighetsanpassad.
Parkering: Vannslättens hembygdsgård.

Grillplatser: Ekbacken och lekplatsen.

Vindskydd: Finns vid lekplatsen.

Karta kärleksstigen Pdf, 300.8 kB.

Kyrkrundan Johannishus

Informationstavla med karta finns vid Ålyckehemmet, strax innan ån.

Längd: 1,6 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och cykla. Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassad. Parkering: Ålycke.

Karta Kyrkrundan Pdf, 271.7 kB.

Det magiska Järnavikslandet

Informationstavla med karta finns på parkeringen mittemot pensionatet.

Längd: 4,5 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och cykla. Tillgänglighet: Ej tillgänglighetsanpassad. Parkering: Mittemot pensionatet, campingen. Grillplatser: Näset, Campingen, Kamrastigen. Vindskydd: Campingen.

Karta Järnavik Pdf, 548.5 kB.

Skogsslingan i Gammalstorp

Informationstavla med karta finns på parkeringen vid Träsko-Elofs udde.

Längd: 2,5 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra. Tillgänglighet: Ej tillgänglighetsanpassad. Parkering: Strax intill stora vägen strax innan Träsko-Elofs udde.
Grillplats: Träsko-Elofs udde.
Vindskydd: Träsko-Elofs udde.

Karta Skogsslingan Pdf, 301.1 kB.

Saxemara Byaslinga

Informationstavla med karta finns ovanför båtvarvet.

Längd: 4,6 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra.
Tillgänglighet: Delar av slingan är tillgänglighetsanpassad.
Parkering: Vid kyrkan och inre och yttre badplatsen samt vid Saxemara båtklubb.
Grillplats: Inre och yttre badplatsen samt vid Saxemara båtklubb.
Övrigt: Toalett finns vid varvet och det finns ett servicehus vid inre badplatsen med vatten och toalett. Bastuflotte finns vid Saxemara varvet, Nyströms brygga.

Karta Saxemara byaslinga Pdf, 351.3 kB.

Båtasjörundan i Öljehult

Informationstavla med karta finns vid infotavlan på Brovägen.

Längd: 4,2 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra. Tillgänglighet: Ej tillgänglikhetsanpassad. Parkering: Båtasjön.
Grillplatser: Båtasjön.
Vindskydd: Båtasjön.

Karta Båtasjörundan Pdf, 354.8 kB.

Slättanäsrundan

Informationstavla med karta finns vid parkeringen till badplatsen, vid tennisplan samt intill nybygget.

Längd: 3 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och cykla. Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassad. Parkering: Slättanäs badplats, tennisbanan vid Enevägen och Helgövägen.
Grillplatser: Slättanäs badplats.

Karta Slättanäsrundan Pdf, 604.7 kB.

Strångamåla slingan

nformationstavla med karta finns vid infotavlan intill Bygdegården.

Längd: 5 km
Hur kan du ta dig runt: Vandra och till häst. Tillgänglighet: Nej.
Parkering: Medborgarlokalen i Strångamåla.
Grillplatser: Grillstugan vid medborgar- lokalen Strångamåla.
Vindskydd: Medborgarlokalen Strångamåla. Toalett: Östra sidan av medborgarlokalen i Strångamåla.

Karta Strångamålaslingan Pdf, 515.9 kB.