Om projektet RonnebySlingor

LanseringsbildRonnebySlingor

RonnebySlingor är en samling upplevelser från hav till skog inom Ronneby kommun. Det är färdiga utflyktsslingor som är paketerade med berättelser, historia, kultur, design, konst, mat, djurliv och givetvis skog och natur. Ett speciellt barnfokus med hjälp av "Hedda igelkott" kommer att locka till nyfikenhet och upptäckarglädje.

Projektet kommer att stimulera lokalt entreprenörskap och utveckla besöksnäring och rekreation. Projektinnehållet är framtaget i nära samarbete med Ronneby kommunbygderåd och har därmed ett starkt förankrat underifrånperspektiv.

Projektet leds av Ola Johansson på Enheten för strategisk samhällsutveckling på Ronneby kommun. Projektet RonnebySlingor är ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och Ronneby Kommunbygderåd. Projektet finansieras av Ronneby Kommun och Sydost Leader.

Mer information finns på Ronneby kommunbygderåds hemsida, här kan du följa arbetet med projektet. Länk till annan webbplats.

Stort tack!

Vi vill tacka alla markägare, samhälls-föreningar och många eldsjälar som har gjort det här möjligt, och givetvis även Ronnebys invånare och besökare som bidrar till att vår bygd är ett attraktivt besöksmål. Utan er hade det här fantastiska projektet inte gått att genomföra!

Hoppas att vi ses på lederna!

Ronneby Kommunbygderåd