Om projektet RonnebySlingor

RonnebySlingor är en samling upplevelser från hav till skog inom Ronneby kommun. Det är färdiga utflyktsslingor (bya-, bygde- och temaslingor) som är paketerade med berättelser, historia, kultur, design, konst, mat, djurliv och givetvis skog och natur. Ett speciellt barnfokus med hjälp av "Hedda igelkott" kommer att locka till nyfikenhet och upptäckarglädje.

Projektet kommer att stimulera lokalt entreprenörskap och utveckla besöksnäring och rekreation. Projektinnehållet är framtaget i nära samarbete med Ronneby kommunbygderåd och har därmed ett starkt förankrat underifrånperspektiv.

Projektet leds av Ola Johansson på strategiska utvecklingsenheten och och nu arbetas det för fullt med att färdigställa de 7 slingorna som ingår i projektplanen. Rastplatser fräschas upp eller skapas, leder röjs och förstärks. Redan nu kan man se stolpar som ska bli ledmarkörer för Vildmarksleden och Blekinges längsta grusväg nedslagna i marken.

Projektet RonnebySlingor är ett samverkansprojekt mellan Ronneby kommun och Kommunbygderåd. Projektet finansieras av Ronneby Kommun och Sydost Leader.

Mer information finns på Ronneby kommunbygderåds hemsida, här kan du följa arbetet med projektet.länk till annan webbplats

Nyhetsbrev

RonnebySlingor, arbetsmarknadsprojektet Attraktiv Landsbygd Ronneby och Landsbygds-TV har gett ut ett gemensamt nyhetsbrev för att visa hur de tillsammans jobbar för landsbygdens framtid.

Läs det första numret av nyhetsbrevet oktober 2020.PDF

Läs det andra numret av nyhetsbrevet november 2020.PDF