Villa Wega

Ritad av arkitekt C. F. Rasmussen 1873. Troligtvis uppförd 1874.

Levererades monteringsfärdig per ångbåt från Bark & Warburgs snickerifabrik på Masthugget i Göteborg. Taköverbyggnaderna på verandornas andra plan är inte ursprungliga.

Villa Wega användes som bostäder för brunnsgäster.

Brunnskliniken bedriver "semesterdialys" på bottenvåningen framför allt sommartid. I övriga delar av huset är småföretag verksamma.