Villa Emma (XI)

Byggd åren 1873-76 och ritades av arkitekt C. F. Rasmussen. Villan levererades monteringsfärdig per ångbåt från Bark & Warburgs snickerifabrik i Göteborg. Den uppfördes ursprungligen på den plats där brunnshotellet fanns 1895-97 och förflyttades till sin nuvarande plats i Brunnsparken 1896.

Byggnaden användes länge som bostäder för brunnsgäster. Sedan har den varit klubblokal åt Ronneby Tennisklubb och Ronneby Rugbyclub.

Idag har företag kontorslokaler i Villa Emma.