Kallvattenkuren

Byggmästare Svante Svenson från Karlshamn har ritat flera byggander i Brunnsparken, bland annat vackra Kallvattenkuren. Byggnaden uppfördes 1904. Nu används byggnaden som projektkontor till ett nytt stadsmuseum inhyser även en utställning om Ronnebys historia.

Kallvattenkuren var reserverad för 1:a klassens brunnsgäster. I byggnadens inre upptas det högre partiet av öppna hallar, ursprungligen med bassänger. I de anslutande sidoskeppen, utformade som arkader med bågar av trä, fanns halvbadrum där patienten sittande i laggade badkar undergick behandling. Byggnadens centrala del inrymde avdelningen för elektriska ljusbad, varmskåp och en bastu.

Byggnaden hade funktion av kallvattenkur fram till kurverksamhetens upphörande 1939. 1947 genomfördes en ombyggnad och den gamla bassängen lades igen och hyttinredning med annan inredning togs bort.

Idag används byggnaden som ett projektkontor för arbetet med ett nytt stadsmuseum. Länk till annan webbplats.