Italienska villan

Italinska villan ritades 1881 av byggmästare Svante Svenson från Karlshamn och redan året efter byggdes den.

Villans utformning är starkt präglad av den italienska lantvillastilen från 1500-talet. Stilens upphovsman var humanisten och arkitekten A. Palladio. Villan användes som bostäder för brunnsgäster. Idag bedriver privata företag forskning och utbildning i villan.