Gymnastiken - Naturum

Byggd 1890-91 och ritad av byggmästare Svante Svenson, Karlshamn. Den byggdes om 1904 och 1912.

1997 togs huset i bruk av projektet Nya former för skolutveckling som drevs av Ronneby kommun i samarbete med KK-stiftelsen. 1999 övergick projektet Nya Former i Learning Lab, en ny verksamhet i samverkan mellan Blekinge Tekniska Högskola och Ronneby kommun. Fram till våren 2002 var Gymnastiken en utbildningsmiljö för elever och lärare men också för andra Ronnebybor.

Nu hittar man Naturum Blekinge i Gymnastiken. Här lämnas information om Blekinges natur, miljö och kulturlandskap i form av utställningar med mera. Här kan man också informera sig om kulturreservatet Ronneby Brunnspark.