Direktörsvillan

År 1884 byggdes den ståtliga villan Direktörsvillan som står vid Silverbergsplan. Arkitekten är okänd och villan uppfördes för brunnsdirektören Ernst von Heidenstam.

Villan kom bland annat att nyttjas av de orkestrar som var knutna till brunnen på 1950-talet. Den stod därefter tom i ett par decennier, och renoverades i början av 1980-talet.

Idag används villan bl.a i samband med Nationaldagsfirandet i Brunnsparken.