Byggnader från förr

Delar av bebyggelsen från tidigare brunnsepok har försvunnit. En del byggnader har brunnit, andra har man tvingats riva. Många av de villor som inte finns kvar idag finns som modeller, bilder på dem ligger vid respektive byggand. Modellerna av brunnsparksvillorna är byggda av arktitekturmodeller Stig Larsson, Karlskrona.

Badhus No 2

Byggdes 1861 och var det första badhuset på brunnsområdet. Arkitekten C. F. Rasmussens namn förekommer i ritningsakten. Efter färdigställandet av badhus nr I om- och tillbyggdes det äldre badhuset 1883-84 och kom då att benämnas badhus för 2:a och 3:e klass brunnsgäster. Byggnaden revs 1936.

Brunnssällskapets Sjukhem

Brunnssällskapets Sjukhem byggdes 1884 och arkitekten är okänd. Bygganden revs 1971.

Gamla Brunnshotellet

Gamla Brunnshotellet byggdes 1895-97 och ritades av Malmöarkitekten Alfred Arwidius. I nedre våningen inrymdes köksavdelning, matsal och café med omslutande verandor samt kontor, post- och telegrafexpedition. I övre våningen fanns, förutom en stor festsal med teater och gallerier, läs- och sällskapsrum samt ett dussin rum för kurgäster.

Vindsvåningen upptogs av bostad för restauratören, domestikrum, ett par resanderum och i mittpartiet en biljardsal. Härtill kom omslutande verandor och en köksflygel. Enligt uppgift var byggnaden med sina 3000 m2 norra Europas största träbyggnad.

Brunnshotellet brann ner till grunden den 21 november 1959. Trots fem brandkårers insatser, obegränsad vattentillgång från Ronnebyån och vindstilla gick det inte att rädda byggnaden. Strax efter branden påbörjades planeringen av den nya hotellanläggningen som skulle ligga på det gamla hotellets plats.

Arkitekt Sten Samuelsson, Lund, ritade den nya hotellbyggnaden, som invigdes 1961. 

Restaurang Flora

Restaurangen byggdes 1877 och arkitekten är okänd. Den högre delen av byggnaden härrörde från övervåningen på den gamla brunnssalongen (föregångaren till det år 1897 färdigställda brunnshotellet). I samband med ombyggnad 1953 kläddes byggnaden med eternitplattor.

Byggnaden revs 1993.

Underläkarens bostad

Underläkarens bostad hade både ett laboratorium och en klinik. Både byggnadsåret och arkitekten är okända men det man vet är att bygganden revs 1960.

Villa G

Villa G var under hela tiden privat ägt och uppfördes 1877 och rivs 1939. Där kunde doktor Gullstrand med familj sitta i avskildhet och studera det myllrande folklivet i parken nedanför. Tornets veranda kunde höjas ytterligare med hjälp av domkraft. Till vänster var gymnastikbyggnaden.

Villa Gotica

Byggdes 1882 och arkitekten är okänd. Villan användes som bostäder för brunnsgäster. Villans fasad var nygotik med krenelerat trapptorn och spetsbågiga fönster. Den förstördes av brand 1944.

Villa III

Byggd 1874 och arkitekten är okänd. Villan användes som bostäder för brunnsgäster. Den revs 1971 i samband med att en ny uppfart till nuvarande brunnshotellet anlades.

Villa IX

Ritades 1895 av arkitekten Alfred Arwidius från Malmö. Den användes som bostäder för brunnsgäster. Villan revs 1965 i samband med nuvarande brunnshotellets första utbyggnadsetapp.

Villa X

Ritades 1895 av arkitekten Alfred Arwidius från Malmö. Den användes som bostäder för brunnsgäster. Byggnaden revs 1971 i samband med nuvarande brunnshotellets andra utbyggnadsetapp.

Överläkarens villa

Byggd 1884 och arkitekten är okänd. Villan hade en traditionell fasadutformning med klassicistiska detaljer. Den förstördes av brand 1960.