Brunnsparkens Restaurang och Café

Byggnaden ritades av byggmästare Svante Svenson i Karlshamn och byggdes 1889. Ritningarna är signerade N. O. Berlin, konduktör vid Ronneby Helsobrunns Aktiebolag. Den användes ursprungligen som Brunnslasarett "för fattiga och medellösa".

Byggnaden eldhärjades i december 2006. Den kallades då "Wienercaféet". Huset återställdes och restaurangen återinvigdes sommaren 2008 och drivs därpå vidare under namnet Brunnsparkens Restaurang och Café.