Badhus No 1

Badhus nr. 1 påbörjades byggas 1874 efter ritningar av arkitekten C. F. Rasmusen och stod färdigt 1876. Badhuset var avsett för 1:a klass brunnsgäster. I bottenvåningen inrymdes 24 badkabinetter med tillhörande omklädningsrum, alla komfortabelt möblerade.

På övre våningen fanns 16 rum, även de ursprungligen avsedda för bad, men under hela epoken användes de som bostadsrum för brunnsgäster.

I två lägre längor vid byggnadens gavlar var omklädningsrummen för män respektive kvinnor belägna. På baksidan av badhuset låg pannhus samt Brunnens elektricitetsverk. Delar av Badhus No 1 revs 1960. Byggnaden fungerade som badhus fram till kurortsverksamhetens upphörande 1939. En ombyggnad skedde i omgångar 1946-49, varvid badhusinredningen ersattes av gästrum.

Under 1970-talet moderniserades interiören och byggnaden inrymmer idag ett flertal mindre företag.