Karöns historia

Karön användes från början som betesmark och bebyggelsen bestod av ett torp på öns västligaste del.

Karön gick från betesholme till sommarpärla

I och med Ronneby Brunns framfart som kurort på 1800-talet beslutade man att bygga kallbadhus, restaurang och villor ute på Karön. Badhuset är rivet, men restaurangen och villorna finns kvar än idag. Promenadstigarna sträcker sig runt hela ön, vissa av stigarna är svårframkomliga och vandrare uppmanas visa hänsyn till de boende.

Badet - en hälsokur

År 1870 byggdes ett badhus på ön och gästerna från Ronneby Brunn kom till ön med ångbåt. Havsbad var en av behandlingsmetoderna i den hälsokur som brunnsgästerna genomgick. I ett citat från Ny illustrerad tidning från 1890 stod följande: "Den fullständiga befrielsen från sådana civilisationens kännemärken som sandade gångar, putsade gräsmattor och ordnade rabatter gör att den besökande kurgästen här känner sig närmre naturen..."

Kallbadhus

Kallbadhuset bestod av en byggnad i två våningar. I nedervåningen såldes badbiljetter och Ronnebypepparkakor, där inrymdes också en poststation. Där fanns sex bassänger, uppdelade i herr, dam, flickor och pojkar. Badhuset renoverades 1890 och revs 1930.

Segelutflykt - en hälsokur

Förutom bad och nöjen arrangerades också kappseglingar och segelutflykter i öppna blekingesekor med plats för 6-8 brunnsgäster. Ägaren, som till vardags var fiskare eller torpare, satt själv vid rodret. Från början var seglingen ett rent kurmedel, ordinerat av brunnsintendenten.

Schweizeriet - Karörestaurangen

Sommaren 1877 invigdes Schweizeriet, restaurangen på ön. Ett par kvällar i veckan spelade brunnsorkestern på ön och gästerna strömmade till. Idag är restaurangen varligt renoverad och erbjuder fika.

Överdådiga villor

Fram till 1885 uppfördes 16 överdådiga villor på ön, samtliga byggda i schweizerstil. De byggdes av grosshandlare och andra prominenta personer som använde dem som sommarvillor. Samtliga villor finns idag bevarade och sommarvillornas ägare arrenderar tomterna av kommunen.

Karta