Upplev Hjortahammar

Historia och hantverk i härlig kombination.

Café Hemgjort

Välkommen till utomhusserveringen i trädgårdstältet.

I skolbyggnaden kan du se olika utställningar t ex:

Lillan Ross unika keramik
Pia Eriksson visar sina tavlor
Gerti Gustafssons hantverk från vävstolen
Mikael Svenssons dragspel
Hemgjorts utställning av stickat
Listerby- Förkärla Hembygdsförening fotoutställning om handelsträdgårdarna kring Tromtesundaviken
Blekinge Museum visar Gravfältets historia.

Mer information om öppettider etc hittar du härlänk till annan webbplats

Hjortahammars Gravfält

Ett av Blekinges största och ståtligaste gravfält finns ca 17 km öster om Ronneby. På vägen passerar man ett röse från äldre bronsåldern ca 1.500 - 1.000 f. Kr. Gravfältet ingår i naturreservatet Vambåsa hagmarker.

Fornforskarna på 1800-talet ansåg att Hjortahammar var ett slagfält från vikingatiden där de fallna från ett sjöslag skulle ha begravts. Nutida forskning vet emellertid att det är ett gravfält för invånarna i Vambåsa by, som en gång låg i anslutning till åkern norr om gravfältet.

På den smala udden finns ca 120 anläggningar synliga och mångdubbelt fler under marken. I den norra delen finns en grupp stora runda stensättningar, som tillkommit under äldre järnåldern, ca 0 - 400 e. Kr. De flesta gravarna tillhör dock yngre järnåldern/vikingatiden, ca 700 - 1050 e. Kr.

Flera gravar genomsöktes under 1820-talet och 1885. En del föremål togs tillvara och kan dateras till vikingatiden. Fynden var bl a dräktspännen, fingerringar av brons och silver, pärlor och knivar. Vid en undersökning gjord 1956 påträffades bl a en kvinnofigur av brons, en valkyria som med höjt mjödhorn mötte den döde vid ankomsten till Valhall.

Läs mera om gravfältet härlänk till annan webbplats