C/O Kallvattenkuren i Brunnsparken

Under hösten 2019 öppnas ett informationscenter i Brunnsparken i Ronneby där det kommer att finnas information om Gripshundenprojektet.

Projektet drivs av Ronneby kommun i nära samarbete med Blekinge museum. Besökarna ska också kunna följa med i planeringen av ett helt nytt stadsmuseum där såväl fynden från Gribshunden, guldgubbarna i Vång och andra delar av Ronnebys historia ska visas upp. Kallvattenkuren kommer också vara en plats för dialog med allmänheten kring planerna för ett nytt stadsmuseum.

Mer information: Projektledare Siiri Irskog, siiri.irskog@ronneby.se