Artikeln publicerades 14 oktober 2021

Ansök om fana till Sveriges Nationaldag

Svenska flaggan

Varje år delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag ut fanor på nationaldagen i samband med Sveriges Nationaldagsfirandet den 6 juni. Nu är det dags för organisationer, föreningar eller motsvarande I Ronneby/Blekinge att ansöka om en svensk fana som delas ut under Nationaldagsfirandet i Ronneby Brunnspark 2022.

För år 2022 finns även möjligheten att ansöka om en flagga som varit hissad på riksdagshuset. Det är i samband med riksdagens demokratijubileum som totalt 15 flaggor delas ut till föreningar och organisationer som ansöker om en flagga. Andra flaggor än dessa går alltså inte att ansöka om. Med föreningar och organisationer jämställs i detta fall även skolor och vård- och omsorgsboenden.

Ansökan för fana respektive flagga görs på särskilda blanketter, som bifogas. Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2022.

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats: Ansök om en svensk fana eller flagga | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.