Anmälan till marknaden

Här kan du anmäla intresse för en marknadsplats på Tosia Bonnada´n. Läs och fyll i formuläret.

Ronneby kommuns behandling av dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera tilldelning, fakturering, kontroll och kreditupplysning. Vi behöver också dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig i frågor förknippade med marknaden. Vi samlar in personuppgifterna via det här formuläret, e-post och telefon samt övriga vägar som du väljer att kontakta oss på.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra avtalet med dig om marknadsplats och samtycke om du vill att vi tar med dig i eventuella utskick inför nästa års marknad.

De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. De allra flesta frågor hanteras helt inom Ronneby kommun men vi kan behöva dela dina personuppgifter till andra organisationer, myndigheter, leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller tar bort dina uppgifter. Vissa personuppgifter måste dock kommunen spara, de kan du inte begära att vi tar bort. Detta följer av annan lagstiftning, exempelvis arkivlagen och bokföringslagen. Det kan också framgå av nämndernas antagna dokumenthanteringsplaner. Har du frågor eller önskemål om rättelse, överföring eller borttagning, kontakta oss på turist@ronneby.se eller 0457-61 80 00. Vårt dataskyddsombud är Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer om hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.

Ronneby kommuns behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Ronneby kommuns behandling av personuppgifter


Namn på organisationen, företaget, föreningen eller privatpersonen som anmälen en plats

Kontaktpersonens namn, för- och efternamn.


Ex. 372 80 Ronneby
Beskriv vad som önskas att säljas under marknaden

Välj vilken storlek som önskas till försäljningsytan. Skriv det alternativ som önskas. 3 m bred x 3,5 m djup. Ej bil eller släp bakom. 550 kr. 6 m bred x 3,5 m djup. Ej bil eller släp bakom. 1100 kr.9 m bred x 3,5 m djup. Ej bil eller släp bakom. 1650 kr.12 m bred x 3,5 m djup. Ej bil eller släp bakom. 2200 kr.

Skriv i textfältet om el önskas. El önskas eller el önskas ej.

Skriv hur många ampere som önskas, om el önskas. 10 amp. 150 kr.16 amp. 900 kr.32 amp. 1200 kr.

Om ni sålde varor under 2018 års marknad, skriv vilken plats ni hade då.

Om det finns några önskemål går det bra att ta upp de här.
Jag vill gärna ha utskick inför nästa års marknad * (obligatorisk)
Jag vill gärna ha utskick inför nästa års marknad


Vi har som rutin att göra ett utskick till tidigare marknadsknallar inför ett nytt års Tosia marknad. Här anger du om du vill ha ett sådant och samtycker då till behandling av dina kontaktuppgifter för det.
En logotyp med ordet "Tosia Bonnadan" och en ritad bild på ett pariserhjul

Sista anmälningsdagen för marknaden är den 4 april 2019.