Bild på ett ställ med solglasögon

För knallar och utställare på Tosia

Här hittar du information som är bra att veta för dig som vill sälja eller ställa ut på Tosia Bonnada´n.

Här nedan är en innehållsförteckning på sidans innehåll. Klicka på en länk för att komma direkt till det avsnittet. Du kan också scrolla ner för att se all information.

Biltrafik för knallar vid uppsättning & nedplockning
- passerkort krävs

Passerkort måste knallen ha i sin fönsterruta och kortet hämtas i Marknadskontoret.
Från kl kl.21.00-03.00 och kl. 06.00-10.00. Marknadskontoret hittar ni på Strandgatan, se kartan nedan (nr 1 är marknadskontoret).

Övrig bilkörning och parkering på området

Bilkörning inom marknadsområdet är strängt förbjuden efter direktiv av Räddningstjänsten. Påträffas fordon som blockerar räddningsväg riskera detta att bortforslas med omedelbar verkan.

Karta över marknaden 2018

Karta över Tosia 2018

Klicka på bilden för att öppna kartan med information som PDF-fil

Livsmedel

För försäljning av livsmedel krävs tillstånd av Miljö- och Hälsoskyddsenheten,
tel. 0457-61 80 00.

Parkering

Finns inom området (begränsat antal platser).

Camping och dusch

Campingplats finns på Brunnsvallen under Tosia Bonnada´n för marknadsknallar.

Bemanningstider vid Camping och dusch/Ronneby Sporthall
Torsdag 5/7 kl. 16.00-19.00

Fredag 6/7 kl. 08.00-10.00, 14.00-15.00, 21.00-23.00

Lördag 7/7 kl. 08.00-10.00, 14,00-15.00, 21.00-23.00

Söndag 8/7 kl. 08.00-10.00, 14.00-15.00, 18.00-20.00

Campingpriser:

Hela helgen med el 500 kr

Hela helgen utan el 300 kr

Enskild natt med el 200 kr

Enskild natt utan el 125 kr

I priset ingår dusch.

Deponiavgift för tag 100 kr

Endast duschmöjlighet under ovan tider 20 kr/tillfälle

Platsbeställning, bokning: e-post: ronneby.bollklubb@telia.com

Information om Camping på Brunnsvallen tel. 0457-141 33

Marknadsplats

Tillträde till din plats får ske tidigast fredag kl. 11.00, för hantverksmarknaden gäller tidigast fredag kl. 09.00.
Före tillträdestidpunkten skall marknadsfordon uppställas inom platser för marknadsparkering redovisade på bifogad karta. Ingen annan uppställning godkännes! Marknadsplats får inte lämnas innan kl. 18.00 på söndagen.

Ronneby Kommun och Räddningstjänsten föreskriver att minst 3 meter av gatan ska vara fri, även i takhöjd och ansvarar inte för skador eller olycksfall på enskild egendom för såväl försäljare som besökare.

Vissa platser är inte el-anslutna, därför ska behov av el föranmälas.

Förbud

Enligt Polismyndigheten i Blekinge är det förbjudet med försäljning av följande varuslag:
ärtrör, ärtpistoler, slangbågar, karatepinnar, stinkbomber, stinkstickor, serpentinspray, butterflyknivar, djungelknivar och huggvapen.
Vid försäljning av Soft air vapen gäller 18-års gräns.

Förbudet gäller inte antikviteter, kopia av antika huggvapen eller konstsmidesföremål.
Vid överträdelse kommer man att avvisas från marknaden.
Besvär mot detta beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge Län inom 3 veckor från det klagande tagit del av beslutet.

Gasol

Gasol får inte medföras in på marknadsområdet.

Återbud

Eventuellt återbud av marknadsplats skall vara oss tillhanda senast den 13 juni 2018 för att erlagd avgift ska återbetalas.