Region Blekinge

Inom Region Blekinge finns en avdelning som har hand om det regionala ansvaret gällande frågor som rör turismnäringen.

Denna verksamhet skall jobba för att ge goda förutsättningar för en välmående utveckling av turismen i Blekinge. Samverkan sker med såväl de lokala turistorganisationerna som aktörer inom näringen.

Länsturismchef är Leif Wictorén, som nås på telefon 0703-88 77 77