Sportlovsöppet i Kallvattenkuren

Gribshunden

Under sportlovet har utställningen och besökscentret om Gribshunden, Guldgubbarna och Ronnebys historia öppet måndag-fredag klockan 13-16. Välkomna att ta del av den spännande historien.

I vår utställning berättar vi om skeppet Gribshunden, unionskungen Hans skepp som förliste i Ronneby skärgård år 1495, boplatsen i Västra Vång som under järnåldern var en plats för långväga handel, ceremonier och maktutövning, och Ronneby vars historia har präglats av sin position i gränslandet mellan Sverige och Danmark samt närheten till den europeiska kontinenten.

I vårt dialogkontor kan du följa och delta i arbetet med att bygga ett museum i Ronnebys stadskärna

Mer information finns här