Björketorpsstenen

I Björketorp ca 7 km öster om Ronneby står ett av Sveriges märkligaste fornminnen. Det är den näst högsta runstenen i landet och bär på en ovanlig förbannelse.

Stenen når 4,2 meters höjd. Tillsammans med två sidostenar och belägen vid en domarring samt ett över tusen år gammalt gravfält har stenen gett upphov till flera tolkningar och skrönor. Intressant är den förbannelseformel som finns inristad i stenen. Texten är daterad till 600-talet och är urnordisk och är en övergångsform mellan det äldre och yngre runalfabetet. Denna runform är ovanlig och det finns bara tre runstenar till med denna stil. Dessa är också från Blekinge och var resta i Sölvesborgsområdet i Istaby, Gummarp och Stentoften.

Runstenen i Björketorp sågs från vägen av de som färdades mot Hjortsberga och Västra Vång vilka var kärnplatser i centralbygden för mellersta Blekinge, sannolikt från Kristi födelse fram till år 1000.

Denna restaurering var möjlig med samarbete och finansiering av både Länsstyrelsen samt den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i Landsbygdsområden.

Logga för EU och texten: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden