Anmäl evenemang till VisitRonneby

Här kan du anmäla evenemang som händer i Ronneby kommun. De evenemang som uppfyller kriterierna för publicering i våra kanaler, kan då komma med i evenemangskalendern här på visitronneby.se och på visitblekinge.se.

Behandling av personuppgifter och rättigheter till bilder/material
Tänk på att du måste ha samtycke från alla som berörs för att få lämna ut personuppgifter och att du även måste ha tillstånd att publicera ev. bilder och material som du skickar in. De personuppgifter som du skickar in med evenemangsanmälan sparas i databasen för evenemangskalendern. Uppgifterna kommer att publiceras så länge som evenemanget är aktuellt. Ronneby kommun förbehåller sig rätten att ta bort och ändra i inskickad information. Vid gallring och eventuell arkivhållning av personuppgifter efter avslutat evenemang följer vi de lagar och regelverk som åligger kommunen enligt dataskydd, arkivlagen och offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi hanterar är Kommunstyrelsen, Ronneby kommun. Läs om personuppgiftsägares rättigheter och hur Ronneby kommun behandlar personuppgifter här.