Vård- och omsorgsboende samt förskola i Johannishus

I Johannishus finns möjlighet att bygga ett vård- och omsorgsboende samt förskola.

I Johannishus finns en byggrätt med möjlighet att bygga vård- och omsorgsboende samt förskola.

Utklipp från plankarta

Utklipp från plankarta, röd yta visar byggrätt med möjlighet att bygga vård- och omsorgsboende samt förskola

Kontakt

Exploateringschef

Sara Jonasson
Ronneby Kommun
sara.jonasson1@ronneby.se
0457-61 80 83