Skiss Kilenparken

Kilenparken

I den norra spetsen av kvarteret Kilen, i anslutning till gångbron, anläggs en parkmiljö som syftar till att knyta samman centrum med Ronnebys nya stadsdel Kilen.

I Kilenparken planeras för mötesplatser och rekreationsmöjligheter för såväl gammal som ung. Gångstigar, en boulebana, nya växter och träd, vattenlek för barn, bryggdäck längs med Ronnebyån och en amfiteater för sammankomster och evenemang under pilarnas trädkronor är några av inslagen i miljön.

Skärgårdstrafikens hållplats för turbåten Astrid finns i Kilenparken som ger möjlighet att via Ronnebyån ta sig vidare ut i skärgården. Kilenparken kommer i nästa etapp dessutom knytas samman med Brunnsparken genom åstråket längs med östra sidan av ån. Hela området ska inspireras av konceptet Cradle to Cradle® med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus.

Perspektivbild Kilenparken

Fakta

Yta: ca 4500 kvm (nästan lika stor som Ronneby torg)
Mötesplatser: Boulebana, amfiteater, sittmöjligheter, vattenlek, hållplats för skärgårdstrafiken.
Byggstart: Kilenparken beräknas vara klar i slutet av 2021.

Kontakt

Projektledare

Sara Jonasson
Exploateringsingenjör
Ronneby kommun
sara.jonasson1@ronneby.se
0457- 61 80 83