Skiss Kilenparken

Kilenparken och åstråket

I den norra spetsen av kvarteret Kilen i Ronneby, i anslutning till gångbron, finns Kilenparken. Parken anlades under 2021 och 2022 och syftar till att knyta samman den nya stadsdelen med centrum och Ronneby Brunnspark.

Vattenlek i Kilenparken

I parken finns mötesplatser för såväl gammal som ung. Gångstigar, träd och perennrabatter, en boulebana, vattenlek för barn, tillgänglighetsanpassat bryggdäck längs med Ronnebyån och en amfiteater för sammankomster och evenemang under pilarnas trädkronor är några av inslagen i miljön.

Skärgårdstrafikens hållplats för turbåten Astrid finns i Kilenparken som ger möjlighet att via Ronnebyån ta sig vidare ut i skärgården.

Hela kvarteret Kilen inspireras av konceptet Cradle to Cradle® med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus.

I parken finns även flera konstverk. Följande konstnärer och verk finns i Kilenparken:

- Ett ljudverk av Susanne Skog är placerat i ett av de stora pilträden vid ån, mellan amfiteatern och båtbryggan. Ljudverket som inspirerats av fiskars rörelser, kommer att förnimmas på ett ständigt föränderligt sätt.
- På grönytan vid parkens entré finns tre skulpturer som visar Urkvinnorna, tolkade och formade i ek av Susanne Demåne.
- En fristående skulpturgrupp i brons av Rosalia Ramirez speglar vår samtid i form av två unga kvinnor från olika samhällsklasser.
- På elcentralerna i parken kan vi se emaljerade reliefer, där har konstnärerna Maria Harrysson och Dea Svensson samverkat kring gestaltningen som utgår ifrån Dea Svenssons naturnära teckningar.

Åstråket
I nästa etapp i utvecklingen av kvarteret Kilen utvecklas parkstråket mellan Kilenparken och bostadshusen längs den östra sidan av Ronnebyån. Utvecklingen av östra åpromenaden syftar till att utveckla och stärka kopplingen mellan Ronneby centrum och Brunnsparken. Åstråket är precis som Kilenparken inspirerat av konceptet Cradle to Cradle® . Sträckan som genomförs i denna etapp sträcker sig från Kilenparken i norr ner till Attendos äldreboende i söder.
Stråket kommer bestå av gångar, mycket växtlighet, stensättningar, trädäck och bänkar med mera. Arbetet påbörjades hösten 2023 och det nya stråket beräknas vara klart i maj 2024.

Skiss åstråket vid Kilenparken

Skiss: Sanne Bertland

Fakta

Yta: ca 4500 kvm (nästan lika stor som Ronneby torg)
Mötesplatser: Boulebana, amfiteater, sittmöjligheter, vattenlek, hållplats för skärgårdstrafiken.
Byggstart: Kilenparken färdigställd sommaren 2022.

Perspektivbild Kilenparken

Kontakt

Projektledare

Rebecka Bratlie
Exploateringsingenjör
Ronneby kommun
rebecka.bratlie@ronneby.se
0457- 61 80 72