Lagerlokal med blå plåtställningar. Rummet är starkt upplyst och det står kartonger på hyllorna

Ronnebys nya entré

Området Gärdet är den nya östra entrén till Ronneby stad. Ett unikt strategiskt och tillgängligt läge, i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona, med 15 000 fordon som passerar per dygn. Området en viktig del i expansionen av Ronnebys näringsliv. Här möjliggörs nu etableringar för olika verksamheter inom logistik, service och industri.

Fakta

Typ av mark: Handel, industritomt, lager/logistik
Pris: 
100 kr/m²
Tillgänglig yta: 10 000 m²

Utförande

Kommunalt VA: Ja
El: Ja
Fiber: Ja

Etableringskarta Gärdet 210421

Omgivning

Företag i närheten: Boost Padel, Örlogsstaden Plåtslageri
Parkeringsmöjligheter: Goda
Kommunikationer: Vid E22 - Östra infarten, 6 km till Ronneby Airport
Skyltläge: Utmärkt

Övrig information

Planbestämmelser

Plannummer: 429

Här hittar du gällande planhandlingar Länk till annan webbplats., (sök på plannumret med sökfunktionen).

Sammanfattade planbestämmelser: Till exempel; detaljhandel, verksamheter, fordonsservive, högsta totalhöjd 18,0 meter, byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

Dokument

Här hittar du produktblad och annan tryckt information när det finns.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Lind
Ronneby Kommun
torbjorn.lind@ronneby.se
0457 - 61 82 64