En grön oas i centrum

Välkommen till Kilen – Ronnebys nya stadsdel. Precis intill Ronnebyån och med närhet till anrika Brunnsparken är området en oas, vid centrumkärnan. Här skapas ett stort och varierat utbud av bostäder, med närhet till stadens handel och kultur samt perfekta möjligheter till pendling. Området byggs med inspiration av konceptet Cradle to Cradle® med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Bakgrund och vision

Ett generellt kvalitetsprogram för hållbar planering och byggande med inspiration av Cradle to Cradle® (C2C) har tagits fram av kommunen. Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för att maximera de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna snarare än bara minska skadliga effekter. Kilen, ett centralt beläget före detta industriområde, kommer bli ett av de första pilotprojekten. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor. För stadsdelen Kilen finns ett generellt kvalitetsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som anger vilka värden den nya stadelen planeras innehålla.

En vision för projektet har arbetats fram som kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Mer om den hittar du via länken "Vision" till höger. Med utgångspunkt i visionen har ett projektspecifikt kvalitetsporgram för området tagits fram. Det kan laddas ned till höger.

Kommunens sakkunskap inom Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi finns hos Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby. Du kan läsa mer om Cefur och Ronneby Kommuns satsning på Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi via länken i högerkolumnen.

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.