Nyheter Sjöarpsskolan

Här kan du läsa alla nyheter från Sjöarpsskolan

  • 18 mar

    Gymnasier och vuxenutbildning övergår till distansutbildning

    Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning från och med onsdag 18 mars. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarp.