Träningslägenhet

Sjöarpsskolan vill förmedla det som vi värdesätter extra högt vilket är träning och förberedelse inför ett eget boende och för framtiden.

Därför har vi satsat på en träningslägenhet som ligger i skolbyggnaden.

Boendet i denna lägenhet ger en mycket bra träning och förståelse på vad det kan innebära att bo på egen hand.

Varje gäst i lägenheten får en individuell plan utformad. I den kan man läsa om behov samt stöd och mål.