Styrelsen

Styrelsen utsågs i maj 2019 och består av tretton personer.
Ordförande är Nils Ingmar Thorell, 1:e vice ordförande Magnus Gustafsson, 2:e viceordförande Ronny Pettersson och tio ledamöter.

Styrelsen har stora, viktiga och inte minst svåra beslut att behandla den kommande perioden. Det kan handla om ombyggnadsarbeten, underhållsbehov och nyproduktion. De sammanträder cirka 6 gånger per år.

Möten under 2023:
16 januari, 6 mars, 23-24 maj, 18 september, 30 oktober och 4 december.
Mötena äger rum klockan 13.00

Nils Ingmar Thorell (l) ordförande

Magnus Gustafsson (c) 1:e v ordförande

Ronny Pettersson (v)
2:e v ordförande

Martin Engelsjö (m)  ledamot

Carina Aulin (sd)
ledamot

Per-Gunnar Johansson (m)
ledamot

Göran Ohlsson(s) ledamot

Tim Aulin (sd) ledamot

Ann-Charlotte Johansson (c) ledamot

Kent Zickbauer (s) ledamot

Benny Athle (s)
ledamot

Anders Oddsheden (sd) ledamot

Catharina Christensson
ledamot (S)