Styrelsen

Styrelsen utsågs i maj 2023 och består av elva personer.
Ordförande är Nils Ingmar Thorell, 1:e vice ordförande Tim Aulin, 2:e viceordförande Göran Ohlsson och åtta ledamöter.

Styrelsen har stora, viktiga och inte minst svåra beslut att behandla den kommande perioden. Det kan handla om ombyggnadsarbeten, underhållsbehov och nyproduktion. De sammanträder cirka 6 gånger per år.

Möten under 2023:
16 januari, 6 mars, 23-24 maj, 18 september, 30 oktober och 4 december.
Mötena äger rum klockan 13.00

Nils Ingmar Thorell (l) ordförande

Tim Aulin (SD)
1:e v ordförande

Göran Ohlsson (S)
2:e v ordförande

Magnus Gustafsson 
(C) ledamot

Carina Aulin (SD)
ledamot

Mats Åstrand (M)
ledamot

Angelina Olin (M) ledamot

Benny Athle (S) ledamot

Anders Oddsheden (sd) ledamot

Catarina Christensson
(S) ledamot

Ronny Pettersson (V) ledamot