Styrelsen

Styrelsen utsågs maj 2019 och bestående av tretton personer.
Ordförande är Lena Marle, 1:e vice ordförande Magnus Gustafsson, 2:e viceordförande Ronny Pettersson och tio ledarmöter.

Styrelsen har stora, viktiga och inte minst svåra beslut att behandla den kommande perioden. Det kan handla om ombyggnadsarbeten, underhållsbehov och nyproduktion. De sammanträder cirka 6 gånger per år.

Möten under 2019:
23 januari, 27 februari, 22 maj, 21 augusti, 18 september samt den 4 december.
Mötena äger rum klockan 13.30

Lena Mahrle (l) ordförande

Magnus Gustafsson(c) 1:e v ordförande

Ronny Pettersson (v)2:e v ordförande

Martin Engelsjö (m)  ledarmot

Charlotte Karlberg(s)ledarmot

Patrik Jakobsen(m)ledamot

Mats Karlsson (s) ledarmot

Nicolás Westrup(sd) ledarmot

Ann-Charlotte Johansson (c)ledarmot

Kent Zickbauer (s)ledamot

Benny Athle (s)
ledamot

Anders Oddsheden (sd) ledamot

Carina Aulin (sd)
ledamot