Styrelsen

Styrelsen utsågs i maj 2019 och består av tretton personer.
Ordförande är Lena Mahrle, 1:e vice ordförande Magnus Gustafsson, 2:e viceordförande Ronny Pettersson och tio ledamöter.

Styrelsen har stora, viktiga och inte minst svåra beslut att behandla den kommande perioden. Det kan handla om ombyggnadsarbeten, underhållsbehov och nyproduktion. De sammanträder cirka 6 gånger per år.

Möten under 2021:
18 januari, 1 mars, 25 maj, 23 augusti, 20 september samt den 6 december.
Mötena äger rum klockan 13.30

Lena Mahrle (l) ordförande

Magnus Gustafsson (c) 1:e v ordförande

Ronny Pettersson (v)
2:e v ordförande

Martin Engelsjö (m)  ledamot

Charlotte Karlberg (s) ledamot

Patrik Jakobsen (m) ledamot

Göran Ohlsson(s) ledamot

Nicolás Westrup (sd) ledamot

Ann-Charlotte Johansson (c)ledamot

Kent Zickbauer (s)ledamot

Benny Athle (s)
ledamot

Anders Oddsheden (sd) ledamot

Carina Aulin (sd)
ledamot