Styrelsen

AB Ronnebyhus Styrelsen utsågs i maj 2023 och består av elva personer.
Ordförande är Nils Ingmar Thorell, 1:e vice ordförande Tim Aulin, 2:e viceordförande Nils-Olov Olofsson och åtta ledamöter.

AB Ronnebyhus nuvarande styrelse utsås i maj 2023 och kommer under de nästkommande fyra åren att bestå av 11 elva personer.
Ordförande är Nils Ingmar Thorell, 1:e Vice ordförande Tim Aulin och 2:e Vice ordförande Nils-Olov Olofsson samt 8 ledamöter. Styrelsen får hantera viktiga och komplexa beslut för att framtidssäkra AB Ronnebyhus. Det kan handla om ombyggnationsarbeten, underhållsbehov och nyproduktion. Styrelsen sammanträder cirka 6 gånger per år och protokoll från dessa möten publiceras alltid på vår hemsida.

Möten under 2024:
16 januari, 27 februari, 28-29 maj, 18 september, 23 oktober och 10 december.
Mötena äger rum klockan 13.00

Nils Ingmar Thorell

Nils Ingmar Thorell (l) ordförande

Tim Aulin

Tim Aulin (SD)
1:e v ordförande

Nils Olov Oloffsson

Nils-Olov Olofsson(S)
2:e v ordförande

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson 
(C) ledamot

Carina Aulin

Carina Aulin (SD)
ledamot

Mats Åstrand

Mats Åstrand (M)
ledamot

Helene Fogelberg

Helene Fogelberg (M) ledamot

Benny Athle

Benny Athle (S) ledamot

Catarina Christensson

Catarina Christensson
(S) ledamot

Anders Oddsheden

Anders Oddsheden (SD) ledamot

Ronny Pettersson

Ronny Pettersson (V) ledamot