Affärsidé, varumärke & vision

Ronnebyhus varumärken, affärsidé och vision.

- Ett hem med möjligheter Vårt boende skapar möjligheter för dig i livets olika faser. Vi strävar alltid efter att erbjuda dig ett hem som passar dina behov. Ett bra boende är en förutsättning för att du ska ha ett bra liv.

- Vi förenklar ditt boende Vår servicenivå och vårt bemötande gör det enkelt för dig. Vi finns till hands när du behöver oss och vi har lösningar som förbättrar ditt boende. Vårt förhållningssätt bidrar till att du ska känna att det är lätt och bra att bo hos oss.

- Trivsel tillsammans Tillsammans med dig och alla andra hyresgäster gör vi det tryggt och trivsamt i våra områden. Det gör att alla känner sig välkomna. Med bra boendemiljö bidrar vi till en positiv utveckling i samhället.

- Du kan lita på oss Vi står för trovärdighet och långsiktighet. Du kan lita på att vi alltid gör vårt bästa. Vi tänker på miljön och framtiden och använder våra resurser på ett hållbart sätt.

Ronnebyhus affärsidé:

AB Ronnebyhus ska långsiktigt äga och förvalta fastigheter med bostäder och tillhörande lokaler i en trygg miljö. Verksamheten ska präglas av serviceanda, utveckling och ett varierat utbud av attraktiva bostäder för boende i Ronneby kommun.

Ronnebyhus vision:

Med stolthet erbjuder vi attraktivt och tryggt boende till alla våra hyresgäster.