Individuell varmvattenmätning

Den individuella (personliga) mätningen och debiteringen av varmvatten drogs igång i juni 2010 och vi har nu fått erfarenheter av detta. Avsikten är att spara vatten men framförallt värmeenergi och vi har sett fantastiska besparingar med en halverad varmvattenförbrukning under de första månaderna.

En enkätundersökning gjordes bland hyresgästerna för att få veta deras åsikter om detta sätt att fakturera för boendet. Sammanställning av svaren visar en klart övervägande positiv inställning till individuell mätning. De flesta har ändrat sitt beteende vad gäller förbrukning av varmvatten och nästan alla upplever mätningen som mer rättvis än om varmvattnet helt och hållet ingår i hyran. Det råder delade meningar om prisets rimlighet samt om det är lätt eller svårt att klara sig på den mängd varmvatten som nu ingår i hyran. Väldigt få använder sig av möjligheten att följa sin förbrukning på internet.

Länk för att logga in och se varmvattenförbrukning och mätarställning:

Klicka HÄR... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I hyran ingår nämligen endast det som anses vara en normalförbrukning av varmvatten. Till dessa hyresgäster kommer hyresavin varje månad och på den framgår även hur mycket varmvatten som förbrukats den senaste månaden. Förbrukning överskridande normalförbrukning faktureras extra. Den som istället förbrukar mindre varmvatten än det som ingår i hyran får pengar tillbaka.

Individuellt mäta och fakturera varmvatten kommer förmodligen gradvis att bli det normala sättet att fakturera hyran.

Anslutna idag:
Allévägen 2 och 4
Fridhemsvägen 11
Kvarteret Herta
Lindblomsvägen 1 A-E, 3 A-F
Madelungsvägen 3
Peder Holmsgatan 11
Volontärbacken 2
Volontärbacken 5 och 7
Volontärbacken 4, 6 och 8