Publikationer

Takåsen och Årsredovisningen är en del av Ronnebyhus publikationer.

Takåsen delas ut till alla hyresgäster 2 gånger per år och ungefär vartannat år skickas den även ut till alla invånare i Ronneby kommun.

Årsredovisningen presenteras numera endast i digital form.

Takåsen Takåsen
2022