Artikeln publicerades 29 november 2023

Peder Holmsgatan 11

Mellan 27/11 - 17/12 kan du göra intresseanmälan till våra nyrenoverade lägenheter på Peder Holmsgatan 11. Sveriges första Svanenmärkta renovering av flerfamiljshus.

Lägenheterna på Peder Holmsgatan 11 är renoverade i modern 50-tals stil.
Köken är målade i Lindblomsgrönt, har lutande överskåp och schackrutigt golv.

Efter genomförd renovering har huset nya stammar, nytt värme- och ventilationssystem, renoverade fönster, en modern tvättstuga med självdoserade maskiner och nytt tak.
På taket kommer solceller att finnas installerade som kommer att minska användningen av vanlig el till förmån för miljövänlig solenergi.

Varje lägenhet kommer också att förses med el- och vatten avräkning som kommer direkt på din hyresavi.

Renoveringen av Peder Holmsgatan 11 är Sveriges första Svanenmärkta renovering av flerfamiljshus. Fastigheten på Peder Holmsgatan 9 och 11 är rökfritt i såväl lägenheter som utomhusmiljö för ett mer trivsamt boende.

Visning kommer att erbjudas alla som gjort en intresseanmälan, mer information kommer via mail efter sista datum för intresseanmälan passerat.
Tänk på att du kan göra intresseanmälan till flera av lägenheterna då varje enskild lägenhet har en egen kö.

Svanenmärkning
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och en Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

- Låg energianvändning efter renovering.
- God innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier.
- Inventeras innan renovering och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt.
- Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller miljö- och hälsokrav.
- Främjat återbruk av byggprodukter och material.  

 

Svanen