Artikeln publicerades 13 oktober 2023

Värme i din lägenhet

Nu är det höst och den tiden på året där nätterna är svalare och dagarna fortfarande är varma.
Det kan därför ta ett par dagar innan värmesystemet ställer in sig.
Här har vi har samlat ett par tips att tänka på för att få ett bra inomhusklimat.

Höst

HAR DU RÄTT TEMPERATUR?
Ronnebyhus eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under
uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20
grader och av miljöskäl som högst 21 grader.
Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig.
Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:
• Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen
från att sprida sig i rummet?
• Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur
än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
• Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som
hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan.
• Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet
strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

FORTFARANDE LÄGRE ÄN 20 GRADER I LÄGENHETEN?
Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något
problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din
bovärd kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp
sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickar din bovärd vidare till våra drifttekniker som tittar
på andra åtgärder i värmesystemet.

DRAR DET KALLT FRÅN FÖNSTERVENTILERNA?
De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in
genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen
ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.
Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern och du ska inte täta
ventilerna eller hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som
strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till
att sprida värmen från elementet ut i rummet.