Artikeln publicerades 21 december 2022

Energianvändning

Oavsett om du har ett fast eller ett rörligt elavtal så behöver vi alla att hjälpas åt att sänka vår energianvändning.

Ronnebyhus har vidtagit en rad olika åtgärder för att se över och minska vår energiförbrukning. En del av våra åtgärder är:


- Projektanställt teknisk förvaltare som arbetar med energieffektivisering
- Vi jobbar med energironderingar
- Inventerar upp belysningen och byter ut till LED
- Närvarostyrd belysning
- Vi jobbar aktivt med att hitta förhöjd vattenförbrukning ex. rinnande toaletter
- Identifierar övertemperaturen i lägenheter för jämnare temperatur


För mer information och fler av de åtgärder som görs i vår verksamhet besök gärna:
Så kan vi alla spara el - ronneby.se Länk till annan webbplats.