Artikeln publicerades 6 september 2022

NKI, nöjd kund-index

Nu är det åter dags att genomföra vår undersökning om nöjd kund.

Vartannat år gör vi på Ronnebyhus en NKI, nöjd kund index undersökning hos våra hyresgäster med hjälp av företaget "Aktiv Bo". 
Frågeformuläret kommer att gå ut digitalt via e-mejl eller sms. Hyresgäster som inte har möjlighet att besvara enkäten digitalt kommer att få den i pappersform. Enkäten skickas ut med början onsdagen den 7 september så håll utkik.
Undersökningen är mycket viktig för oss eftersom den talar om vad vi kan bli bättre på.
Vi ber er därför att ta er tid att fylla i frågeformuläret.
Hjälp oss att bli bättre!