Artikeln publicerades 29 juni 2022

Artikel om solceller

Om solceller - tre aktörer i Blekinge delar erfarenheter

Enligt Blekinges regionala solenergimål ska solelen stå för 5% av elanvändningen fram till år 2030, vilket ungefär motsvarar 120 MW installerat effekt .
Energikontor Sydost jobbar bland annat med att öka kunskapen om egenproducerad solenergi och att lyfta erfarenheter och goda exempel kring installation av solceller, drift med mera, för att fler ska vilja satsa på solceller och därmed bidra till att målet nås. 
Läs hela artikeln om solceller som är publicerad på Energikontor Sydost hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.