Artikeln publicerades 22 december 2020

Nya restriktioner gällande serviceanmälan

Uppdaterad information gällande covid-19

Med anledning av skärpta råd för att minska smittspridningen uppdaterar vi vår policy för arbeten i lägenheter.
Från och med 2020-12-22 går vi över till att endast utföra akuta arbeten.
Exempel på arbeten med akut karaktär:
• Brand
• Vattenläcka
• Avloppsstopp
• Elavbrott
• Nätverksavbrott
• Ventilationsavbrott
• Annan fara för liv eller egendom