Artikeln publicerades 20 september 2018

NKI, nöjd kund-index

Nu är det åter dags att genomföra vår undersökning om nöjd kund.

Vartannat år gör Ronnebyhus en NKI, nöjd kund index undersökning hos sina hyresgäster med hjälp av företaget "Aktiv Bo". 
I år kommer personal från Ronnebyhus att dela ut frågeformuläret torsdagen den 20 september. Undersökningen är mycket viktig för oss eftersom den talar om vad ni tycker. Vi ber er därför att ta er tid att fylla i frågeformuläret.