Artikeln publicerades 15 januari 2018

Fastighetsförsäljning

Information fastighetsförsäljning

Försäljningen pågår, totalt är det ca 640 lägenheter som ska säljas. Fastighetsförsäljningen föranleder en rad formaliabeslut som skall fattas i demokratisk ordning. Kommunfullmäktige i Ronneby kommun är den instans där de slutliga besluten fattas. Under tidperioden januari t.o.m. april 2018 kommer kommunfullmäktige ta de slutliga beslut som är nödvändiga för genom-förandet av försäljningen. Vi återkommer med information om hur processerna utvecklas så snart det finns något att förmedla.