Yrkesintroduktion

Yrkeskurs i kombination med studier på SFI

I augusti 2023 startar vuxenutbildningen yrkesintroduktion vård- och omsorg i kombination med studier på SFI.

Yrkesintrouduktion

- Vård och omsorg

Yrkesintroduktion inom vård och omsorg ger dig grundläggande kunskaper om yrket och skapar föruutsättningar för dig att gå vidare till att läsa en hel vårdutbildning.

Halva tiden läser du som elev en yrkeskurs och halva tiden svenska på SFI.

Alla elever erbjuds studiehandledning på modersmål.

Möjlighet att söka studiemedel för halvtidsstudier.

Kontakta SYV för mer information.