Barnskötare & Elevassistent - Lärling

Utbildningen kommer inte att starta i Ronneby under 2023 eller 2024 då behovet på arbetsmarknaden minskat. Kontakta SYV för mer information.

Om yrket - Barnskötare
I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Utgångspunkten för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Barnskötaren ser till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Om yrket - Elevassistent
För att bredda arbetsmarknaden läser du som barnskötare hos oss även kurser som ger dig yrkesutgången elevassistent. Som elevassistent arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Om utbildningen
Under utbildningen studerar du de kurser som ingår i det nationella yrkespaket för barnskötare samt elevassistent. Se kurslista nedan.

Arbetsplats 3-4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 3-4 dagar på en arbetsplats. Där finns en yrkesverksam handledare som vägleder dig till den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet.

Lärarledd undervisning cirka 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du minst 1 dag med teoretisk undervisning i skolan, eventuellt även digitalt enligt överenskommelse med lärare.

3-partsamtal 1 gång/månad
För uppföljning av ditt lärande träffas elev, lärare och handledare en gång per månad för trepartssamtal - uppföljning av dina studier.

Start: 13 januari 2022
Omfattning: 1400 poäng, heltidsstudier
Studietid: Tre terminer
Förkunskaper: Varje ansökan bedöms individuellt utifrån dina förutsättningar
Studieekonomi: Du kan söka studiemedel från CSN

För att få starta lärlingsutbildningen krävs det att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om ditt registerutdrag hos Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till utbildningen görs via vårt ansökningssystem: Open24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att din ansökan ska behandlas ska du även skicka in ett personligt brev samt kopior på dina tidigare betyg/intyg.

Bor du inte i Ronneby kommun men vill studera hos oss?
Ansök via Vuxenutbildningen i din hemkommun.

Har du några frågor? Kontakta våra studie och yrkesvägledare: Kontaktuppgifter SYV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under utbildningen läser du:

Kurs

Kurskod

Poäng

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 2

SPCSPE02

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Medfinansieras av europeiska unionen