KontaktTitel

Namn

Tel

Mail

Rektor vuxenutbildningen, inte SFI

Lisa Hjelm

0457-618403

lisa.hjelm@edu.ronneby.se

Samordnare

Rebecka Jirle

0457-617904

rebecka.jirle@edu.ronneby.se

Administratör

Johanna Carlsson

0457-618359

johanna.carlsson@edu.ronneby.se

Studie och yrkesvägledare Telefontid mån-fre 8-9

Pia Evergren

0457-618476

pia.evergren@edu.ronneby.se

Studie och yrkesvägledare Telefontid mån-fre 8-9

Malin Jarleberg

0457-618501

malin.jarleberg@edu.ronneby.se

Tekniksupport, SFI, Kommunala vuxenutbildningen

Mahmoud Osman

0457-617432

mahmoud.osman@edu.ronneby.se


Lärare på gymnasiala kurser


Namn

Ämne

Mail

Håkan Eriksson

Sociologi och filosofi

hakan.eriksson@edu.ronneby.se

Sarah Jingfors

Naturkunskap, psykologi och religion

sarah.jingfors@edu.ronneby.se

Analyn Londres

Engelska

analyn.londres@edu.ronneby.se

Irena Maracic

Engelska, gymnasiearbete och psykologi

irena.maracic@edu.ronneby.se

Per Olin

Samhällskunskap och historia

per.olin@edu.ronneby.se

Roger Fridlund

Matematik

roger.fridlund@edu.ronneby.se

Katarina Jadinge

Svenska som andraspråk

katarina.jadinge@edu.ronneby.se

Karola Eriksson

Svenska

karola.eriksson@edu.ronneby.se