Distansstudier

Distansstudier innebär att du studerar på egen hand. Du får handledning cirka en gång per vecka. Då får du hjälp och stöttning av din lärare.

Distansstudier ställer höga krav på att du som elev kan planera, strukturera och prioritera dina studier på egen hand. Tänk på att vissa obligatoriska moment i kursen, praktiska och teoretiska genomförs på plats. Som elev behöver du ta ledigt/skaffa banomsorg vid dessa tillfällen.

Distansstudier, eller självstudier med handledning, är för dig som:

  • Har och använder dig av god digital kompetens, studieteknik och planeringsförmåga.
  • Har förhinder som gör att du inte kan delta på schemalagda lektioner.
  • Kan tillhandahålla dator med fungerande skärm, kamera och mikrofon.
  • Själv kan ansvara för att följa planeringen i kursen och göra uppgifter.
  • Kontinuerligt håller kontakt med din lärare om allt som rör dina studier, inkl. förhinder och problem som uppstår.
  • Tänk på att vissa obligatoriska moment i kursen, praktiska och teoretiska genomförs på plats. Som elev behöver du ta ledigt/skaffa banomsorg vid dessa tillfällen.
Följande kurser har nationella prov som måste göras på bestämda dagar och tider på plats i skolan under dagtid:

Engelska 5-6

Svenska 1 och 3

Svenska som andraspråk 1 och 3

Matematik 1 - 5

I vissa kurser måste du köpa egen kurslitteratur.

Är distansstudier rätt för dig? Gå genom tankekarta:

Distansstudier