Artikeln publicerades 2 december 2021

Särskild prövning vid Vuxenutbildningen i Ronneby

Nu kan du anmäla dig till prövning för höstterminen 2022

Vad är en särskild prövning?
En särskild prövning innebär att man “tentar av” en hel kurs. Man läser inte kursen och får ingen undervisning. Man kallas till skolan under 1-3 dagar för att göra några få stora prov/examinationer då man visar att man har alla de kunskaper och förmågor som ingår i kunskapskraven för kursen. Därefter får man ett betyg utifrån de kunskaper och förmågor man har visat.


Vem kan göra en särskild prövning?
En särskild prövning är bara ett alternativ för dig som anser att du redan har de kunskaper som krävs i den kurs som du vill göra en särskild prövning i.

Exempelvis:
Du har gått kursen och sedan tränat på det du inte blev godkänd i tidigare/det du behöver visa för att nå ett högre betyg.

Du har lärt dig motsvarande kunskaper som ingår i kursen på annat sätt. Du har tex bott i England och gått i skola där och nu vill du göra en prövning i engelska.

Är det bättre att läsa kursen?
Om du inte har läst kursen tidigare eller om du har ett F i betyg sedan innan rekommenderar vi dig att söka kursen istället för att göra en särskild prövning. Om du behöver läsa kursen snabbt har vi intag till de flesta kurser var 5:e vecka och du kan läsa den på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Du kan också läsa de flesta kurser på distans om det passar dig bättre.

Det som är de största fördelarna men att läsa kursen på vanligt sett är att du får undervisning och stöd av lärare och att du då kan göra om och komplettera olika moment och. Hur går en särskild prövning till?

Vid prövningen kommer du att behöva visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Det betyder att prövningar kan se olika ut beroende på vilket ämne eller kurs det gäller. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen eller ämnet.

Varje prövning genomförs under några få dagar som ligger i nära anslutning till varandra. Det är olika datum för olika kurser men du måste kunna komma till skolan och göra dessa moment just dessa bokade dagar. Du kan alltså behöva ta ut semester/ordna barnvakt ca 1-3 dagar för att kunna genomföra prövningen. Om du inte kan komma till skolan de dagar du ska göra prov/examinationer missar du den möjligheten att visa dina kunskaper.

Du kan inte göra om någon del av prövningen. Du kan inte heller välja andra dagar eller tider att genomföra dela av prövningen på utan bestämda datum gäller och går inte att ändra. Om det är en eller flera delar av kunskapskraven som du inte är godkänd på eller inte når den betygsnivå du har som mål så kan du inte komplettera utan läraren sätter betyg på det underlag som finns.

Kostar det något? Du måste själv införskaffa eventuell kurslitteratur.

Skolan får ta ut en avgift om högst 500 kronor för en prövning.

Om du är elev inom kommunal vuxenutbildning och fått betyget F på den kurs prövningen gäller eller om du genomgår prövning efter validering tas ingen avgift ut.

Om du har gått ut grundskolan med F i den kurs från grundskolan som du söker prövning i så ska du inte heller betala avgiften.


Hur anmäler man sig?

Ta först kontakt med studie- och yrkesvägledare Pia Evergren för att boka ett samtal.
Du kan boka en tid via denna länk Länk till annan webbplats. eller ta kontakt via:
mail: pia.evergren@edu.ronneby.se
telefon: 0457-618476

Viktiga datum för dig som vill göra en särskild prövning i en eller flera kurser under andra perioden höstterminen 2022

Vecka 38 är sista veckan att boka in samtal med SYV för att diskutera särskild prövning innan du får göra din anmälan.

Vecka 38, 19-23/9

Sista dagen för att lämna intresse om att du vill göra en särskild prövning.
(OBS du måste haft ett möte med SYV innan du gör anmälan)

Måndag 26/9

Sista dag att registrera sig och evt. betala avgiften och få kontaktuppgift till ansvarig lärare.

Måndag 3/10

Sista dagen för elever att kontakta lärare.

Fredag 14/10

Examinationer genomförs

Vecka 46-48