Yrkeshögskoleutbildning

Bild på en grupp glada studenter

Yrkeshögskolan innefattar kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik, så kallad LIA.

Länk till våra utbildningar:

Byggproduktionsledare ROT

Medicinsk vårdadministratör (Medicinsk sekreterare)

Programvarutestare

Redovisningsekonom

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Installationsingenjör - Solel, lagring, laddning