Uppdragsutbildning

Ronneby Kunskapskälla har som uppdrag att lyssna till lokala och regionala arbetsgivares behov när det gäller kompetensutveckling och arbetar för att erbjuda efterfrågade utbildningar.

Uppdragsutbildningar

Ibland kan vi hänvisa arbetsgivare till befintliga utbildningar, men det kan också vara så att det finns behov som saknar färdiga lösningar. Det kan handla om att man vill ha ett skräddarsytt innehåll, att man inte har möjlighet att skicka iväg anställda av tidsskäl eller ekonomiska skäl, eller att man önskar ett kursupplägg som spänner över tid istället för en intensivkurs.

När sådana behov uppkommer, har Kunskapskällan möjlighet att upphandla en utbildning utifrån det specifika behov som arbetsgivaren uttrycker. En förutsättning är att behovet är tillräckligt stort för att utgöra underlag för en kurs. I många fall kan vi samordna flera arbetsgivares kompetensutvecklingsbehov för att säkerställa att deltagarunderlaget är tillräckligt stort.

Exempel på uppdragsutbildningar som har genomförts på Kunskapskällan är Bemötande och service, Excel i din yrkesroll, Medieträning, Presentationsteknik, HLR och brandskyddsutbildning.

Har du eller din organisation ett kompetensutvecklingsbehov som du behöver hjälp med att lösa? Välkommen att kontakta oss!