Medicinsk vårdadministratör

Med.sek 2020

Medicinsk vårdadministratör, 400 yh-poäng (2 år)

Bli betydelsefull på mer än ett sätt.

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska vårdadministratörer är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk vårdadministratör arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning.

Hela 25% av utbildningen utgörs av praktik ute hos arbetsgivare, vilket gör dig goda kontakter och väl förberedd inför klivet ut på arbetsmarknaden.

Om du uppfyller behörighetskraven för utbildningen kommer du att kallas till särskilt antagningsprov.