Förskollärarutbildning HT 2023

Barn och Förskollärare

Hösten 2023 kan du läsa förskollärarprogrammet på Ronneby Kunskapskälla.

Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du väcka barns nyfikenhet kring språk, estetiska uttrycksformer, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du inspirera genom lek, skapande och experimenterande? Då är förskollärare ett yrke för dig.

Det är Linköpings universitet (LIU) som står för utbildningen decentraliserat till Ronneby. I filmen kan du höra studenter som läser decentraliserad utbildning.