Välfärdstekniksamordare

Välfärdstekniksamordnare, 100 yh-poäng (1 år) på distans, deltid.

Sverige står inför en stor utmaning inom vård och omsorg – färre behöver vårda fler! Den demografiska utvecklingen leder till att behoven inom vård och omsorg ökar mycket snabbare än tillgången på arbetskraft.

Den här ettåriga distansutbildningen vänder sig till dig som jobbar som undersköterska eller annan relevant yrkesroll inom vård och omsorg och som nu vill vidareutbilda dig för att bli en nyckelperson i implementeringen av ny välfärdsteknik. Du kommer att jobba med att instruera, handleda och ta fram processer och rutiner för hur man kan arbeta med ny teknik inom olika verksamheter.

Läs mer och ansök på Nackademins webbsidalänk till annan webbplats